Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah Sanaant

1 - xun [ ʃun ] "olla"

2 - xun [ ʃun ] "olla"

Ah San Jot

1 - xun [ ʃʊn ] "olla"

2 - xun [ ʃun ] "olla"

Ah San Pix

1 - xun [ ʃun ] "olla "

Ah San Luukax

1 - xun [ ʃun ] "olla"


Mixku':

1 - xun [ ʃun ] "olla"

2 - xun [ ʃun ] "olla"

3 - xun [ ʃuŋ ] "olla"

4 - xon [ ʃon ] "olla"

5 - xon [ ʃon ] "olla"

6 - xul [ ʃul ] "olla"


Chinaa':

1 - xon [ ʃon ] "olla"

2 - xon [ ʃon ] "olla"

3 - naj xon [ naχ ʃon ] "una olla"

4 - xon [ ʃon ] "olla"

5 - xon [ ʃon ] "olla"

6 - xon [ ʃon ] "olla"


Alzatate:


Pinuul Ha':

1 - ma' xun [ maʔ ʃun ] "la olla"

2 - ma' xom [ maʔ ʃom ] "olla "

3 - ma' xun [ maʔ ʃun ] "olla "

4 - ma' xun [ maʔ ʃun ] "olla, la olla"

5 - ma' xun [ maʔ ʃun ] "la olla"

6 - ma' xun [ maʔ ʃun ] "la olla"


Ta' Wich Xilotepek:

1 - xun [ ʃun ] "olla"

2 - xun [ ʃun ] "olla"

3 - ma' xon [ maʔ ʃon ] "olla"

4 - xun [ ʃun ] "olla"

4 - ma' xun [ maʔ ʃun ] "la olla"

6 - xun [ ʃun ] "olla"


Olla

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Sustantivo: se muestra cambio vocálico de /u/ a /o/, dicho cambio ocurre en Chinautla.
También se muestra la variación de la vocal /u/ por una vocal casi cerrada semiposterior redondeada [ʊ] en Palín.

Isoglosas:

/u/ cambia /o/
1) xun
2) xon

/u/
1) [u]
2) [ʊ]

Tipo de Variación:

Fonológica