Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah Sanaant

1 - saraqmoq' [ saɾaqʰmoq’ ] "piedra pómez"

2 - saraqmoq [ saɾaqʰmoqx ] "piedra pómez"

Ah San Jot

1 - ab'aj soroqmoq [ ʔaw’aχ soɾoqʰmoqʰ ] "piedra pómez"

2 - saraqmoq [ saɾaqʰmoqʰ ] "piedra pómez"

Ah San Pix

1 - soroqmoq [ soɾoqʰmoqʰ ] "piedra pómez"

Ah San Luukax

1 - soroqmoq [ soɾoqʰmoqʰ ] "piedra pómez"


Mixku':

1 - wesm [ wesm ] "piedra pómez"

4 - k'asm [ k’asm ] "piedra pómez"

5 - q'ahsm [ q’ahsm ] "piedra pómez"


Chinaa':

1 - q'asm [ q’asm ] "piedra pómez"

2 - ab'aj q'asm [ ʔaw’aχ q’asm ] "piedra pómez"

3 - naj q'asm [ naχ q’asm ] "una piedra pómez"

4 - q'ahsm [ q’ahsm ] "piedra pómez"

5 - q'ahsm [ q’ahsm ] "piedra pómez"

6 - q'ahsm [ q’ahsm ] "piedra pómez"


Alzatate:


Pinuul Ha':

1 - ma' pulek [ maʔ pulekʰ ] "piedra pómez"

4 - ma' ab'aj pulik [ maʔ ʔaw’aχ pulikʲ ] "piedra pómez"


Ta' Wich Xilotepek:

1 - ihnujux ma' ch'ihch' pech jenaj ab'aj [ ʔihnuχuʃ maʔ t͡ʃ’iht͡ʃ’ pet͡ʃ χenaχ ʔaw’aχ ] "limpié el metal con una piedra pómez"

2 - pwaqlaaj [ pwaqlaːχ ] "piedra pómez"

3 - ma' juux [ maʔ χuːʃ ] "piedra para afilar "

6 - sojik ab'aj [ soχikʰ ʔaw’aχ ] "piedra pómez"


Piedra pómez ("Limpié el metal con una piedra pómez")

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Sustantivo: existe variación lexical del término piedra pómez; para Palín /soroq moq/ y /saraqmoq, /q'asm/ en Chinautla y /pwaqlaaj/ para Jilotepeque.

Isoglosas:

Variación Lexical
1) soroq moq, saraqmaq
2) q'asm
3) pwaqlaaj

Tipo de Variación:

Lexical