Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':


Mixku':

1 - tiwek [ tiwekʰ ] "carne"

SIN DATOS

Chinaa':


Alzatate:


Pinuul Ha':

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

Ta' Wich Xilotepek:

1 - ch'aak [ t͡ʃ’aːkʰ ] "carne"

2 - ch'aak "carne"

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

Carne

Seleccione una localidad.