Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah Sanaant

1 - pot' [ pot’ ] "blusa"

2 - po't [ poʔtʰ ] "blusa"

Ah San Jot

1 - po't [ poʔtʰ ] "blusa"

2 - pot' [ pot’ ] "blusa"

Ah San Pix

1 - po't [ poʔtʰ ] "blusa"

Ah San Luukax

1 - po't [ poʔtʰ ] "blusa"


Mixku':

1 - pot' [ pot’ ] "blusa"

2 - pot [ potʰ ] "blusa"

3 - pot [ potʰ ] "blusa"

4 - pa't [ paʔtʰ ] "blusa"

5 - qapo't [ qapoʔtʰ ] "nuestra blusa"

6 - pot [ potʰ ] "blusa"


Chinaa':

1 - pa't [ paʔtʰ ] "blusa"

2 - nupa't [ nupaʔtʰ ] "mi blusa"

3 - naj nupa't [ naχ nupaʔtʰ ] "una mi blusa"

4 - nupa't [ nupaʔtʰ ] "mi blusa"

5 - rukameex, rupa't [ ɾukameːʃ, ɾupaʔtʰ ] "su blusa"

6 - pa't [ paʔtʰ ] "blusa"


Alzatate:


Pinuul Ha':

1 - tek [ tekʰ ] "blusa"

3 - ch'un qapo't [ t͡ʃ’un qapoʔtʰ ] "nuestra blusa"

4 - rupo't, rukamix ch'un ixoq [ ɾupoʔtʰ, ɾukamiʃ t͡ʃ’un ʔiʃoqʰ ] "blusa"

5 - ma' po't [ maʔ poʔtʰ ] "la blusa"

6 - ma' po't [ maʔ nupoʔtʰ ] "mi blusa"


Ta' Wich Xilotepek:

1 - katuan [ katuan ] "blusa"

2 - ruso' ixoq [ ɾusoʔ ʔiʃoqʰ ] "blusa"

3 - ma' nukatuan [ maʔ nukatuan ] "mi blusa"

4 - kamixah [ kamiʃah ] "blusa"

4 - ma' nukatuan [ maʔ nukatuan ] "mi blusa"

6 - katuan [ katuan ] "blusa"


Blusa

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Sustantivo: se muestra cambio vocálico de /o/ a /a/, dicho cambio ocurre en Chinautla.
Se muestra también una variación lexical, /katuan/ y /so’/ en Jilotepeque para blusa.


Isoglosas:

/o/ cambia /a/
1) po't
2) pa't

Tipo de Variación:

Fonológica