Chiapas palin palin palin palin mixco chinautla alzatate pinula jiloteque

Pa'laq Ha':

Ah Sanaant

1 - alq'aal [ ʔaɬq’aːɬ ] "en secreto"

2 - la q'eheq xiq'arwa chi alq'aliil [ la q’eheqh ʃiq’aɾwa t͡ʃi ʔaɬq’aliːɬ ] "las señoritas hablaron en secreto"

Ah San Jot

1 - xiq'arwa qa alq'aliil [ ʃiq’aɾwa qa ʔaɬq’aliːɬ ] "hablaron en secreto"

2 - la q'ah'aq xiq'arwa qa ilq'aal [ la q’ahʔaqʰ ʃiq’aɾwa qa ʔiɬq’aːɬ ] "las señoritas hablaron en secreto"

Ah San Pix

1 - xiq'arwa alk'aliil [ ʃiq’aɾwa ʔaɬk’aliːɬ ] "hablaron en secreto"

Ah San Luukax

1 - la q'ah'aq taqee' xiq'arwa alq'aal [ la q’ahʔaqʰ taqeːʔ ʃiq’aɾwa ʔaɬq’aːɬ ] "las señoritas hablaron en secreto"


Mixku':

5 - elq'aal nakiq'oree [ ʔelq’aːl nakiq’oɾeː ] "están hablando en secreto"


Chinaa':

1 - taqee' q'ah'aq kiq'or'ee q'alq'aal [ taqeːʔ q’ahʔaqʰ kʲiq’oɾʔeː q’alq’aːl ] "las señoritas hablaron en secreto"

2 - q'alq'aal xile ja [ q’alq’aːl ʃile χa ] "salió sin permiso"

3 - q'alq'aal ako kiq'oree [ q’alq’aːl ʔako kiq’oɾeː ] "hablan en secreto"

4 - taqee' q'ahaq xiq'ore kiib' keh [ taqeːʔ q’ahaqʰ ʃiq’oɾe kʲiːm̰ kʲeh ] "las señoritas hablaron en secreto"

5 - kiib' keh kiq'ore pan kixikin, q'alq'aal kiq'oree [ kiːm̰ keh kiq’oɾe pan kiʃikin, q’alq’aːl kiq’oɾe ] "hablan en secreto"

6 - q'alq'aal [ q’alq’aːl ] "en secreto"


Alzatate:


Pinuul Ha':

4 - ch'un ak'un xile qo ruq'or [ t͡ʃ’un ʔak’un ʃile qo ɾuq’oɾ ] "el niño salió en secreto"

5 - pan xikin [ pan ʃikʲin ] "hablar en secreto"

6 - pan xikin [ pa ʔehlikʰ ] "en secreto"


Ta' Wich Xilotepek:

1 - maj ixq'unaq xiq'orwi pan kixikin [ maχ ʔiʃq’unaqʰ ʃiq’oɾwi paŋ kʲiʃikʲin ] "las señoritas hablaron en secreto"

3 - maj ixq'enaq xik'utjab'e pan ehlik [ maχ ʔiʃq’enaqʰ ʃik’utχaw’e pan ʔehlikʰ ] "las señoritas hablaron en secreto"

4 - maj ak'un xiq'orwi pan ehlik [ maχ ʔak’un ʃiq’owi pan ʔehlikʰ ] "las señoritas hablaron en secreto"

4 - maj ixq'anaq nikik'utaaj pan ehlik [ maχ ʔiʃq’anaqʰ nikik’utaːχ pan ʔehlikʰ ] "las señoritas hablaron en secreto"

6 - maj ixq'anaq xik'utjab'e pan ehlik [ maχ ʔiʃq’anaqʰ ʃik’utχaw’e pan ʔehlikʰ ] "las señoritas hablaron en secreto"


Sin permiso/en secreto ("Se fue a pasear en secreto", "Las señoritas hablaron en secreto")

Seleccione una localidad.

Información sobre la variable:

Adjetivo: existe variación lexical del término sin permiso o en secreto; Palín /alq'aliil/ y /alq'aal/ y /q'alq'aal/ en Chinautla.

Isoglosas:

Variación Lexical
1) alq'aliil, alq'aal
2) q'alq'aal

Tipo de Variación:

Lexical